Victor Jörgen Nilsson Lindelöf

Vợ Victor Lindelof là ai mà còn nổi tiếng hơn cả chồng siêu sao bóng đá

Wags bóng đá không chỉ có ngoại hình mà còn tài năng đôi lúc là nổi tiếng hơn cả chồng siêu sao đơn cử như vợ Victor Lindelof.

Mới cập nhật