UEFA Champions League

CHẤN ĐỘNG: Champions League đổi luật, phá bỏ lịch sử 30 năm

UEFA đang có những quyết định chỉnh sửa luật Champions League theo cách gây sốc nhất có thể.

Mới cập nhật