Pierre-Emile Kordt Hojbjerg

Tại sao vợ Hojbjerg được xem là biểu tượng của Wags Đan Mạch?

Vợ Hojbjerg nàng Wags xinh đẹp của Tottenham Hotspur và là cực phẩm của Đan Mạch.

Mới cập nhật