Neymar da Silva Santos Júnior

Bất ngờ Neymar ký hợp đồng làm streamer độc quyền cho Facebook Gaming

Neymar chuyển nghề làm streammer cho Facebook Neymar da Silva Santos Júnior đã chào sân với công việc mới tại Facebook Gaming vừa qua. Trong...

Mới cập nhật