Mukesh Ambani

Choáng với danh tính nhà thầu muốn mua Liverpool

Liverpool đang được giới chủ Mỹ rao bán, thương vụ này nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Mới cập nhật