Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022

Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022 đã chính thức có chủ

Dưới đây là 10 bàn thắng được đề cử cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022 sau khi giải đấu chính thức khép lại.

Mới cập nhật