Đài đuốc SEA Games 31

Đài đuốc SEA Games 31 rực cháy: Người hâm mộ Việt Nam phấn khởi trước giờ G!

Đài đuốc SEA Games 31 chính là công trình quan trọng nhất của sân Mỹ Đình hướng đến kỳ đại hội TDTT lớn nhất Đông Nam Á lần này.

Mới cập nhật