Chiếc giày vàng Châu Âu

Không phải Ronaldo hay Messi, đâu là chân sút khủng nhất Châu Âu hiện tại?

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không còn thống trị trời Âu, đây mới là chân sút khủng nhất lục địa già hiện tại.

Mới cập nhật