BXH World Cup

Bảng xếp hạng World Cup 2022
Bảng A

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Hà Lan

1

1

0

0

2

3

2

Ecuador

1

1

0

0

2

3

3

Senegal

1

0

0

1

-2

0

4

Qatar

1

0

0

1

-2

0

Bảng B

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Anh

1

1

0

0

4

3

2

Wales

1

0

1

0

0

1

3

Mỹ

1

0

1

0

0

1

4

Iran

1

0

0

1

-4

0

Bảng C

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Ả Rập Xê-út

1

1

0

0

1

3

2

Ba Lan

1

0

1

0

0

1

3

Mexico

1

0

1

0

0

1

4

Argentina

1

0

0

1

-1

0

Bảng D

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Pháp

1

1

0

0

3

3

2

Tunisia

1

0

1

0

0

1

3

Đan Mạch

1

0

1

0

0

1

4

Australia

1

0

0

1

-3

0

Bảng E

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Tây Ban Nha

1

1

0

0

7

3

2

Nhật Bản

1

1

0

0

1

3

3

Đức

1

0

0

1

-1

0

4

Costa Rica

1

0

0

1

-7

0

Bảng F

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Bỉ

1

1

0

0

1

3

2

Croatia

1

0

1

0

0

1

3

Ma rốc

1

0

1

0

0

1

4

Canada

1

0

0

1

-1

0

Bảng G

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Brazil

0

0

0

0

0

0

2

Cameroon

0

0

0

0

0

0

3

Serbia

0

0

0

0

0

0

4

Thụy Sĩ

0

0

0

0

0

0

Bảng H

Hạng

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Ghana

0

0

0

0

0

0

2

Bồ Đào Nha

0

0

0

0

0

0

3

Hàn Quốc

0

0

0

0

0

0

4

Uruguay

0

0

0

0

0

0